Publicaties

Wet verbeterde premieregeling 9 maanden later: een zware bevalling!

Mede auteur: drs Marcus Haveman AAG, drs Renate Bredenoort

Pensioenmagazine (Wolters Kluwer), mei 2017

Enkele quotes:

Alle partijen wilden een default die afbouw naar een variabele uitkering mogelijk maakt. Maar voor de Tweede Kamer bleek dit een stap te ver

Deelnemers hebben moeite met het begrijpen van risico’s, het maken van keuzes en vertonen daarbij ook nog eens uitstelgedrag

De AFM vindt het belangrijk dat de pensioenuitvoerders aandacht besteden aan het activeren van deelnemers om tijdig een keuze te maken

Onder het mom van solidariteit hebben pensioenfondsen hun deelnemers het shoprecht weten te onthouden

De verwachting is dat veel partijen bij kleine groepen deelnemers het micro-langlevenrisico, ook als is het beperkt, verzekeren

De hogere startuitkering lijkt favoriet. De risico’s hiervan mogen echter niet worden onderschat

Beschikbare premie en zekerheid.

Mede auteur: Mr Oscar van Zadelhoff

Pensioen & Praktijk (Reed Business), mei 2016

Er is onmiskenbaar een sterke trend naar Defined Contribution (DC) pensioenregelingen gaande. We zien dit terug in de wijze waarop steeds meer en steeds grotere bedrijven hun pensioenregeling aanpassen. Ondernemingsraden, werknemers, werkgevers en adviseurs proberen bij de overgang van DB naar DC de tegengestelde belangen te verenigen en hebben dan een alternatief voorhanden. Voorheen was het smeermiddel nog de garantie op fondsen en beleggingen. Tegenwoordig wordt de hybride pensioenregeling ook ingezet als garantiemiddel. Wat krijg je dan eigenlijk?

Beschikbare premie en zekerheid IBeschikbare premie en zekerheid II

Individuele variabele uitkering – toekomstbestendig wetsvoorstel?

Mede auteur: drs Marcus Haveman AAG

PensioenAdvies (Wolters Kluwer), december 2015

Het wetsvoorstel variabele uitkering is deze zomer in consultatie en is, na enige aanpassingen, op 21 november ingediend als wetsvoorstel bij de tweede kamer. wanneer de individualisering uit andere landen (zoals VS en Denemarken) hier ook de trend wordt, is het gevolg dat de variabele uitkering in ons land evenzo de standaard wordt. Gegeven de macht van de polder kan hier wellicht enige tijd overheen gaan.

Actuaris

PensioenAdvies december 2015 (Wolters Kluwer)

Beweeg mee: stem de lifecycle af op de verwachte individuele pensioendatum

Mede auteur: Mr Oscar van Zadelhoff

De Actuaris, september 2015

De huidige defined contribution pensioenregelingen werken allemaal met een vaste leeftijdsafhankelijke beleggingsmix, waarbinnen het risico wordt afgebouwd richting de richtpensioendatum. Hierbij wordt er geen rekening mee gehouden dat de te verwachten AOW-leeftijd voor heel veel deelnemers verschillend is, en ruimschoots na de huidige pensioenrichtleeftijd ligt. Dit betekent dat de asset mix voor hen suboptimale is. Door de lifecycle te laten meebewegen kan deze afgestemd worden op de individuele te verwachten pensioenleeftijd.

PensioenAdvies

Actuaris 2015 Life Cycle

Actuarieel – Pensioen – Schade

Proudly using Dynamic Headers by Nicasio WordPress Design